Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

miieciuu
07:57
1882 f3f8 390
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax viackisback ckisback
miieciuu
07:33
Reposted fromshakeme shakeme viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
07:32
miieciuu
07:32
8582 5231 390
Reposted fromrevalie revalie viamysweetheartt mysweetheartt

November 06 2018

miieciuu
20:42
7326 b8fa 390
miieciuu
20:41

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
miieciuu
20:39
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
miieciuu
20:39
miieciuu
20:38
miieciuu
20:38
8731 e39c 390

November 04 2018

miieciuu
19:09
4975 578c 390
Reposted fromdarkanes darkanes viajustonebullet justonebullet
miieciuu
19:07
4041 48ce 390
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
19:05
7623 1959 390
Vienna, Austria
miieciuu
19:04
miieciuu
19:03
miieciuu
18:57
miieciuu
18:53
miieciuu
18:51
miieciuu
18:49
Reposted fromshakeme shakeme viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
18:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl