Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

miieciuu
21:54
4374 93eb 390
miieciuu
21:53
miieciuu
21:52
miieciuu
21:52
miieciuu
21:51
Kobiety. Boże jakie my jesteśmy zajebiste. Kobieta z niczego jest w stanie zrobić obiad i awanturę. Faceci to są tacy szczęściarze, że nas mają. Idzie facet szukać czapki, mówisz mu gdzie jest, wraca mówi, że nie ma. Idziesz z nim i kurwa jest. MAGIA.
— Okiem Elizabed
miieciuu
21:51
miieciuu
21:50
miieciuu
21:48
6400 b152 390
miieciuu
21:46
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet
miieciuu
21:46
8151 fb8a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:46
8153 b53c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:46
8154 8535 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:45
miieciuu
21:43
21:37
miieciuu
21:37
miieciuu
21:36
1627 a497 390
Wisława Szymborska.
miieciuu
21:35
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
miieciuu
21:34
miieciuu
21:30
Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
— Laozi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl