Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2019

miieciuu
18:27
miieciuu
18:23
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:22
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:21
18:19
1519 4126 390

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

miieciuu
18:19
miieciuu
18:11
9609 edda 390
miieciuu
18:10
6988 d42e 390
Reposted fromcontigo contigo viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:08

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:08
8867 cc58 390
Reposted fromfelicka felicka viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
18:07
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasatyra satyra
miieciuu
18:06
9269 694f 390
Reposted fromRowena Rowena viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:06
9832 3bb8 390
Reposted fromelczi elczi viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:05
Chodzi o to, żeby umieć prowadzić. zwyczajnie objąć kobietę, życzliwie i zdecydowanie, i poprowadzić. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią prowadzić. Ale od czasu do czasu musisz trochę popuścić, żeby to im się wydawało, że prowadzą.
— Lars Saabye Christensen

April 30 2019

miieciuu
08:19
3582 c8cd 390
miieciuu
08:16
Zawsze jakoś to jest, zawsze jakoś się to życie w końcu układa. Może po prostu los chce cię doświadczyć, przećwiczyć na różne sposoby, byś miała siłę udźwignąć ten ogrom szczęścia, który dla ciebie szykuje?
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
miieciuu
08:13
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
miieciuu
08:12
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
08:12
Osobiście uważam, że granica tolerancji ludzkich zachowań jest równa granicy szacunku i miłości do samego siebie.
— znalezione.
miieciuu
08:10

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl