Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

miieciuu
10:33
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.

March 15 2018

miieciuu
10:30
Przebywając z kimś przejmujemy zachowania, słownictwo, czasem poglądy, albo przynajmniej jakoś, nasz własny sposób bycia, jest lekko przesiąknięty obecnością tej drugiej osoby.
— K.
Reposted fromMeneroth Meneroth viabe-yourself be-yourself

March 14 2018

miieciuu
15:17
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
miieciuu
15:17
8571 7234 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
15:17
8427 62b0 390
Reposted fromonlyman onlyman viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
15:17
6118 cd26 390
Reposted from777727772 777727772 viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
15:16
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viasatyra satyra
miieciuu
15:15
miieciuu
15:13
miieciuu
15:13
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
miieciuu
15:12
3388 3645 390
Ks. Jan Kaczkowski
miieciuu
15:11
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
miieciuu
15:09
miieciuu
15:09

March 10 2018

miieciuu
16:52
7401 99cd

March 08 2018

miieciuu
16:53

Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk. 

— Jakub Żulczyk
16:51
miieciuu
16:50

March 07 2018

miieciuu
16:41
miieciuu
16:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl