Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

miieciuu
09:51
09:49
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
miieciuu
09:40
0505 f14e 390
Reposted frommyrla myrla viazakurzonateczka zakurzonateczka
09:38
5532 67f2 390
Reposted fromamatore amatore viazakurzonateczka zakurzonateczka

October 16 2017

18:17
9825 b29e 390
Reposted frombrumous brumous via050996 050996
18:17
7526 597c 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover via050996 050996
miieciuu
18:17
8502 dec1 390
Reposted fromnervure nervure via050996 050996

October 15 2017

miieciuu
09:22
W życiu tak już często bywa, że… najpiękniejsze prezenty od losu dostajemy opakowane w problem
— znalezione
Reposted fromso-so so-so
miieciuu
09:19
2331 7d3c 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem vianebthat nebthat
miieciuu
09:18
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia vianebthat nebthat
09:15
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viatheoristpl theoristpl
09:14
9742 c7e8 390
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
miieciuu
09:13
6260 fdb7 390
miieciuu
09:12
Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata
miieciuu
09:09

Chcę wiedzieć przed kim uciekasz 
Przede mną czy przed sobą ... 
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viate-quiero te-quiero

October 13 2017

miieciuu
16:28
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract via050996 050996
miieciuu
16:28
5879 d2c6 390
miieciuu
16:27
7584 7725 390
Reposted fromumorusana umorusana viajustonebullet justonebullet
16:27
9995 4049 390
Reposted fromdivi divi viajustonebullet justonebullet
miieciuu
16:24
Reposted fromworst-case worst-case via050996 050996
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl