Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

17:16
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.

August 06 2017

miieciuu
10:13
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
miieciuu
10:13
To, co jest dla mnie dobre, a to, czego chce, to często dwie różne rzeczy.
— Victoria Aveyard
miieciuu
10:13
Sprawiaj wrażenie silniejszej niż jesteś.
— "Orange Is the New Black"
miieciuu
10:11
Whitby, England.

July 29 2017

miieciuu
12:48
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viana-zakrecie na-zakrecie
miieciuu
12:48
1498 387d 390
12:47
miieciuu
12:45
7150 eb08 390
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaalcohoolic alcohoolic

July 19 2017

miieciuu
09:23

July 16 2017

miieciuu
19:08
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
19:08
Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
miieciuu
19:03
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.

July 13 2017

miieciuu
11:59
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
miieciuu
11:58

July 11 2017

08:22
2111 945d 390

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapannakies pannakies

July 10 2017

miieciuu
09:28
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viabe-yourself be-yourself
miieciuu
09:26
5653 fb7a 390
Reposted fromretro-lover retro-lover viaalcohoolic alcohoolic
09:24
8266 94e4 390
Reposted fromwestwood westwood viasatyra satyra
miieciuu
09:23
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl