Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

miieciuu
14:02
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
miieciuu
13:57
miieciuu
13:57
8629 8b1c 390
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet

March 05 2019

miieciuu
19:30
8268 bfa8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
miieciuu
19:27
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamysweetheartt mysweetheartt

March 03 2019

miieciuu
22:43
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeminehoney beminehoney
miieciuu
22:42
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.

February 25 2019

miieciuu
21:42
0819 bc89 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajustonebullet justonebullet
miieciuu
21:41
Reposted frommrrru mrrru viajustonebullet justonebullet
21:39
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
21:38
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
21:38
Obojętność skruszy najtwardsze serca.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
21:38
0400 7d36 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlotte99 charlotte99
21:38
7293 db92 390
miieciuu
21:36
2285 c65c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:35
2512 818c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:35
2515 4aed 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:34
2524 d97d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:34
2525 9392 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
21:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl