Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

miieciuu
08:10
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viabe-yourself be-yourself
miieciuu
08:09
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viabe-yourself be-yourself

February 25 2017

miieciuu
10:43
8293 baff 390
Reposted fromkyte kyte viajustonebullet justonebullet
miieciuu
10:36
4528 bfa2 390
Reposted fromretaliate retaliate viabe-yourself be-yourself
miieciuu
10:34

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viajustonebullet justonebullet
miieciuu
10:27
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
miieciuu
10:26
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
miieciuu
10:25
1825 8d05 390
Reposted fromdailylife dailylife viajustonebullet justonebullet
10:22
miieciuu
10:22
8396 8219 390
miieciuu
10:20
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viabe-yourself be-yourself
miieciuu
10:15
2297 42e5 390
Reposted fromdailylife dailylife viajustonebullet justonebullet
miieciuu
10:06
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viajustonebullet justonebullet
miieciuu
10:05
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
miieciuu
10:05
4039 b411 390
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajustonebullet justonebullet
miieciuu
10:04
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
miieciuu
10:04
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka

February 19 2017

miieciuu
11:59
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viana-zakrecie na-zakrecie
miieciuu
11:59
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viana-zakrecie na-zakrecie
miieciuu
11:58
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viahateyouandloveyou hateyouandloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl