Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

miieciuu
11:07
8850 909d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
11:07
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasatyra satyra
miieciuu
11:06
miieciuu
11:03
2570 e6b6 390
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viasatyra satyra
miieciuu
11:02
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
miieciuu
10:59
2707 3e5e 390
Reposted fromrisky risky viasatyra satyra
miieciuu
10:15
3909 4058 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte via050996 050996
miieciuu
10:15
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
miieciuu
10:14
5665 2d40 390
Reposted from777727772 777727772 viasatyra satyra
miieciuu
10:13
5575 b9e4 390
Reposted from777727772 777727772 viasatyra satyra
miieciuu
10:13
3738 9789 390
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viasatyra satyra
miieciuu
10:12
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra

January 07 2018

miieciuu
12:28
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
miieciuu
12:28
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
miieciuu
12:27
miieciuu
12:27
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
12:26

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
12:26
0559 19c0 390
Reposted fromwstydem wstydem viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
12:26
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
miieciuu
12:25
2777 6589 390
Reposted from777727772 777727772 viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl