Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

09:06
6366 5b6e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
miieciuu
08:41
1406 9eee 390
Reposted fromEkran Ekran via050996 050996
miieciuu
08:34
1255 e636 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via050996 050996
miieciuu
08:33
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via050996 050996
08:33
6912 5d06 390
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex via050996 050996
miieciuu
08:31
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate via050996 050996
miieciuu
08:19
Samui island sunrise
miieciuu
08:06
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
miieciuu
07:56
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via050996 050996
miieciuu
07:55
0819 e618 390

August 13 2017

17:16
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.

August 06 2017

miieciuu
10:13
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
miieciuu
10:13
To, co jest dla mnie dobre, a to, czego chce, to często dwie różne rzeczy.
— Victoria Aveyard
miieciuu
10:13
Sprawiaj wrażenie silniejszej niż jesteś.
— "Orange Is the New Black"
miieciuu
10:11
Whitby, England.

July 29 2017

miieciuu
12:48
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viana-zakrecie na-zakrecie
miieciuu
12:48
1498 387d 390
12:47
miieciuu
12:45
7150 eb08 390
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaalcohoolic alcohoolic

July 19 2017

miieciuu
09:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl