Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

miieciuu
08:10
6236 877e 390
miieciuu
08:09

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
miieciuu
08:09

April 25 2019

miieciuu
12:11
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
12:11
9205 f58e 390
miieciuu
12:09
miieciuu
12:05
miieciuu
12:05
miieciuu
12:04
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
12:04
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
12:03
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
12:02

March 26 2019

miieciuu
13:04
7688 2c93 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
miieciuu
13:03
miieciuu
13:03
5324 564e 390
Reposted fromlambadada lambadada viajustonebullet justonebullet
miieciuu
13:03
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamysweetheartt mysweetheartt

March 25 2019

miieciuu
13:19
5738 cf8e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
miieciuu
13:19
6294 9547 390
miieciuu
13:18
1134 ddc6 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustonebullet justonebullet
miieciuu
13:17
4135 11d8 390
Reposted frominto-black into-black viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl