Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

20:02
3426 df6e 390
Reposted fromfreakish freakish viajustonebullet justonebullet
miieciuu
20:02
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viamysweetheartt mysweetheartt

May 21 2019

miieciuu
19:14
1712 33a8 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
19:10
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
miieciuu
19:10
2933 1803 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacharlotte99 charlotte99
miieciuu
19:06
Nie obwiniaj się bez przerwy.
Obwiń się raz i żyj dalej.
— Homer Simpson
Reposted fromumorusana umorusana viajustonebullet justonebullet
miieciuu
19:04
4432 643b 390
Reposted fromkyte kyte viajustonebullet justonebullet
miieciuu
19:02
0025 8585 390
Reposted fromverronique verronique viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
18:58
miieciuu
18:58
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted frommarlena marlena viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:58
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:56
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko
— "Platforma" Michel Houellebecq
Reposted fromfiurka fiurka viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:54
0417 bc8c 390
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet
miieciuu
18:52
18:51
miieciuu
18:47
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
miieciuu
18:47
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
miieciuu
18:46
“You must love in such a way that the person you love feels free.”
— — Thich Nhat Han
miieciuu
18:45
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
miieciuu
18:45
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl