Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2019

miieciuu
15:04
7826 218b
Reposted frominnocuous innocuous viajustonebullet justonebullet
miieciuu
15:04
5119 13cb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
miieciuu
15:03
5454 2263 390
miieciuu
15:02
6434 0c0c 390
Reposted fromnyaako nyaako viajustonebullet justonebullet
miieciuu
15:00
2862 e54a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
15:00
miieciuu
14:59
miieciuu
14:58
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet
miieciuu
14:52
2796 e7b3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 21 2019

miieciuu
20:13
1547 2b69 390
Reposted fromolbaria olbaria viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
20:13
6956 09b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
20:07
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viajustonebullet justonebullet
miieciuu
20:07
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
miieciuu
20:06
1238 6786 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
20:06
1239 73e3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
20:05
1266 32a2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
20:05
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
miieciuu
20:02
miieciuu
20:02
2781 5718 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
miieciuu
20:02
2869 9d57 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...